EDICIÓ I CREACIÓ

DCP / BLURAY / DVD / VOD

 

CONTROL QUALITAT (QC PER PLATAFORMES DIGITALS)

 

VENDA MATERIAL INFORMÀTIC

DISC DUR / USB / RAID

 

SUPORT MÀGNETIC

CINTES AUDIO / VIDEO / BACKUP LTO

broadcast services

 

Tel. 629 385 023